SERVICE OCH FELANMÄLAN

I och med att vår vicevärd har fått anställning hos HSB, ändras formen av kontakten
med vår vicevärd. Detta gäller från
och med 1 september 2019.

Vår förvaltare har nya kontakter:
Pontus Kristoffersson
e-post: pontus.kristoffersson@hsbnvs.se
telefon 042 – 19 95 39

Vid eventuella fel på ordinarie arbetstid ska du ringa felanmälan Tel. 042 – 19 95 90
Reparationer debiteras enligt föreningens stadgar. Alla vardagar på kontorstid kommer
du till en telefonsvarare där du kan tala in ditt meddelande.

Klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 under helger kopplas du
automatiskt till den som harjour. Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå
som t ex vattenskador kan du klockan 22:00 – 07:00alla dagar ringa Bravida 0702 531 942.
Gäller fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Ej akuta fel
som anmäls på jouren debiteras bostadsrättshavaren.

Felanmälan HSB,s hemsida: Gör felanmälan här

Områdesförvaltarens expedition har öppet helgfri onsdag klockan 16:00 – 18:00
(Övrig tid är områdeskontoret obemannat)

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. det innebär att
vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som är
betalningsansvarig för att åtgärda felet.