runan.hsbbrfwebb.se|178ordforande@flintan.se
Start2021-12-15T09:34:57+01:00

Välkommen till BRF Runan Helsingborg

Besök vår sida på Facebook

Föreningen äger fastigheterna Flintan 2, 3 och 4 i vilka man upplåter lägenheterna. Fastigheterna är geografiskt belägna i område Ättekulla med adress Bärnstensgatan 2-32
Inflyttning skedde under år 1978. Föreningen har 374 bostadsrättslägenheter med total en totalyta om 27 854 m2 samt 14 smålokaler om totalt 80 m2, 2 föreningslokaler och 2 övernattningsrum. Föreningen har 300 garage varav 32 platser hyrs av Brf Sköldmön, 56 parkeringsplatser för besökande, 4 parkeringsplatser för företagsbilar, 7 husvagnsplatser, 15 cykelboxar. Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande:

2 rum och kök 186 st.
3 rum och kök 154 st.
4 rum och kök 34 st.

Hela området ligger på en platå, ca 40 meter över havet och dom flesta lägenheterna har utsikt över Öresund och Ven. Vid god sikt kan man se Öresundsbron. Mål för verksamheten:

Föreningen har som mål för sin verksamhet att ha låga avgifter på lång sikt.
Målen kommer att omsättas i handling genom:

– Översyn av samtliga avtal.
– Arbeta aktivt med planerat underhåll.
– Arbeta med driftsoptimering.
– Arbeta med prognoser och stimulering.
– Översyn av betalningsströmmar.

Senaste nyheter från BRF Runan

Ättekulla festen 19 augusti 2023

Det blev en fantastiskt fest den 19 augusti 2023 där alla våra fyra föreningar samverkade till en härlig fest. Vi tackar HSB för den ekonomiska bidraget som gjorde detta möjligt.  

Årsstämma 2023

Snart dags för årets stämma i den fantastiska lokalen på Sundsgården!     Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är [...]

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email