runan.hsbbrfwebb.se

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

178 Brf Runan årsredovsining 2017

178 Runan årsredovisning 2016

Nya Stadgar Brf Runan  2017

Vår årsredovisning som PDF

Våra stadgar som PDF