runan.hsbbrfwebb.se|178ordforande@flintan.se
Ekonomi & Stadgar2024-05-06T21:45:53+01:00

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de
intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

Stadgar och trivselregler: I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Övrig information till de boende men även mäklare och andra som är intresserade av vår förening.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email