runan.hsbbrfwebb.se|178ordforande@flintan.se
Felanmälan2020-12-31T15:39:30+01:00

Service och felanmälan

I och med att vår vicevärd har fått anställning hos HSB, ändras formen av kontakten med vår vicevärd. Detta gäller från
och med 1 september 2019.

Vår förvaltare har nya kontakter:
Pontus Kristoffersson
e-post: pontus.kristoffersson@hsbnvs.se
telefon 042 – 19 95 39

Vid eventuella fel på ordinarie arbetstid ska du ringa felanmälan Tel. 042 – 19 95 90 Reparationer debiteras enligt
föreningens stadgar. Alla vardagar på kontorstid kommer du till en telefonsvarare där du kan tala in ditt meddelande.

Föreningens jour: Klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 under helger ringer du till 042 29 45 46 som kopplas automatiskt till den som har jour i våra tre föreningar; Runan, Edan och Sköldmön.

Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå som t ex vattenskador kan du klockan 22:00 – 07:00
alla dagar ringa Bravida 0702 531 942. Gäller fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Ej akuta fel
som anmäls på jouren debiteras bostadsrättshavaren.

Felanmälan HSB,s hemsida: Gör felanmälan här

Områdesförvaltarens expedition har öppet helgfri onsdag klockan 16:00 – 18:00 (Övrig tid är områdeskontoret
obemannat)

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. det innebär att vissa fel är
bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som är betalningsansvarig för att åtgärda felet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email