Hem » Felanmälan

Service och felanmälan

Vid eventuella fel ska du ringa felanmälan Tel. 042 – 29 45 46. Reparationer debiteras enligt föreningens
stadgar. Alla vardagar på kontorstid kommer du till en telefonsvarare där du kan tala in ditt meddelande.

Klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 under helger kopplas du automatiskt till den som har
jour. Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå som t ex vattenskador kan du klockan 22:00 – 07:00
alla dagar ringa Bravida 0702 531 942. Gäller fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Ej akuta fel
som anmäls på jouren debiteras bostadsrättshavaren.

Områdesförvaltarens expedition har öppet måndag 16:00 – 18:00, onsdagar och fredagar 11:00 – 12:00. Sommarstängt
måndagar kvällstid under juni, juli och augusti. Områdeskontoret har under dessa månader öppet 11:00 – 12:00 på
måndagar. Telefon 042 29 86 75. Telefontid 08:00 – 09:00 helgfri vardag. E:post: pontus.kristoffersson@comhem.se

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. det innebär att vissa fel är
bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som är betalningsansvarig för att åtgärda felet.