Jouren klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 under helger
kopplas du automatiskt till den som har
jour. Ring 042 29 45 46 när du märker
något som ska anmälas under de ovannämnda tider.