runan.hsbbrfwebb.se

Information och hjälp till bokning av tvätt tider! 

Den tidiga sidan om bokning av tvättstugan är bortaget. Det behövs inte längre när vi nu
kan lätt och smidigt boka tid i våra tvättstugor i skärmen vid entrén.

Här har du manualen i elektroniskt bokningsyste